Menu Close

“停梭独太息,莫把鸳鸯织。”下一句是什么

“停梭独太息,莫把鸳鸯织。”下一句是:织成孤飞雁,离群不再匹。

原文:

《赋萧仲坚所书汴梁节妇事》

朝代:宋作者:陆文圭

汴水流浊黄,美人如冰清。

案无伯鸾夫,绔无赵氏婴。

姑老扶上床,夜寒机杼鸣。

停梭独太息,莫把鸳鸯织。

织成孤飞雁,离群不再匹。

河东柳家儿,快眼去其夫。

愚者生不谐,直者死不渝。

太师汉复周,相国秦又楚。

嗟哉二丈夫,愧此一嫠女。

相关文章:

发表回复