Menu Close

尽日无人看微雨,鸳鸯相对浴红衣。 唐代 / 杜牧

尽日无人看微雨,鸳鸯相对浴红衣。出自唐代杜牧的《齐安郡后池绝句》

解释:整日无人来观赏这细雨景色,只有鸳鸯相对洗浴红色羽衣。

创作背景

此诗作于杜牧受人排挤,被外放为黄州刺史之时,时间在在唐武宗会昌二年(842年)四月至会昌四年(844年)九月之间。

相关文章:

发表回复