Menu Close

《永思堂》第四句是什么

《永思堂》第四句是:体魄问安在,长夜眠斯丘。

原文:

《永思堂》

朝代:宋作者:邓林

孝子失所怙,五内生层忧。

望望如弗及,皇皇如有求。

魂气问何之,渺渺冥漠游。

体魄问安在,长夜眠斯丘。

百身既莫赎,九我恩难酬。

风木无停声,逝水汩汩流。

天地那有尽,此意同悠悠。

相关文章:

发表回复