Menu Close

“乃祖开元柱石臣,云孙髣髴玉麒麟。”下一句是什么

“乃祖开元柱石臣,云孙髣髴玉麒麟。”下一句是:从来德炙舆人口,此日恩沾圣世春。

原文:

《用盐政姚德宽韵》

朝代:元作者:耶律楚材

乃祖开元柱石臣,云孙髣髴玉麒麟。

从来德炙舆人口,此日恩沾圣世春。

欲草荐书学北海,未开东阁愧平津。

而今且试调羹手,伫看沙堤继旧尘。

相关文章:

发表回复