Menu Close

《答马公眉》第四句是什么

《答马公眉》第四句是:高卧尽堪容醉叟,五湖烟景白鸥知。

原文:

《答马公眉》

朝代:清作者:薛信辰

鸡窗风雨十年迟,剪烛谈心月堕时。

载咏淮南丛桂树,联吟洞口绛桃诗。

乾坤春社三升酒,事业秋灯一局棋。

高卧尽堪容醉叟,五湖烟景白鸥知。

相关文章:

发表回复