Menu Close

《贺新郎 秋日行西苑仍用前韵》第十一句是什么

《贺新郎 秋日行西苑仍用前韵》第十一句是:且拉车前驺卒饮,对西风、莫叹今非昨。

原文:

《贺新郎 秋日行西苑仍用前韵》

朝代:清作者:陈维崧

太液秋鲸攫。

红蓼底、龙舟凤艒,沿流依托。

记得横汾雄汉武,月夜波心殿脚。

又玉管、金箫间作。

十二云房都已闭,只将军、绦犬誇平朔。

何处觅,秋千索。

行人斜过梳妆阁。

入耳有、菱歌雁阵,泠泠酬酢。

自惜书生难得见,天上桂丛兰薄。

单一派、秋荷零落。

且拉车前驺卒饮,对西风、莫叹今非昨。

依稀奏,还宫乐。

相关文章:

发表回复