Menu Close

《秋日梁少傅邀游徐道士馆得羊字》第二句是什么

《秋日梁少傅邀游徐道士馆得羊字》第二句是:坐久积庭叶,磬清闻洞章。

原文:

《秋日梁少傅邀游徐道士馆得羊字》

朝代:明作者:欧大任

烦嚣忻暂息,落日过山房。

坐久积庭叶,磬清闻洞章。

青城时度鹤,白石忽成羊。

笑问乘云去,何时到帝乡。

相关文章:

发表回复