Menu Close

《贺新郎 自嘲用赠苏昆生韵同杜于皇赋》第七句是什么

《贺新郎 自嘲用赠苏昆生韵同杜于皇赋》第七句是:欢场百戏鱼龙吼。

原文:

《贺新郎 自嘲用赠苏昆生韵同杜于皇赋》

朝代:清作者:陈维崧

高馆灯如绣。

屈指算、摄衣登座,放颠时有。

惯骂孟尝门下客,无过鸣鸡盗狗。

吾宁与、灌夫为友。

曾被两行官伎哂,玳筵前、一片喧声透。

香醪泼,污红袖。

欢场百戏鱼龙吼。

却何来、败人意兴,难开笑口。

自顾无聊惟直视,夺得鸾篦搔首。

叱若辈、何堪秪候。

事后极知余谬误,恰流传、更有黄冈叟。

疏狂态,谁甘后。

相关文章:

发表回复