Menu Close

“上客歌吉祥,清文缀环璧。”下一句是什么

“上客歌吉祥,清文缀环璧。”下一句是:我岂击壤翁,不能知帝力。

原文:

《喜雨和任判官奉呈太守》

朝代:宋作者:刘攽

愆阳历冬序,入春日光赤。

原野为之焦,无复青青麦。

明廷恤农功,诏旨怀悯恻。

谁能共此忧,惟良二千石。

祷祠遍群望,百神潜率职。

迅雷出深渊,密云会将夕。

应龙不无神,女鲜罪所极。

滂沲浃宇宙,变化才瞬息。

矧兹颢穹意,岂独垂沛泽。

尝听君平言,以兹消薄蚀。

周宣成阳事,往往在简籍。

不闻二美具,介福逾万亿。

三农耒耜出,自此丰黍稷。

使君凭熊轩,劝耕驻阡陌。

上客歌吉祥,清文缀环璧。

我岂击壤翁,不能知帝力。

斐然遂成章,聊用同悦怿。

相关文章:

发表回复