Menu Close

“诸生幸颇集,日夕具酒尊。”上一句是什么

“诸生幸颇集,日夕具酒尊。”上一句是:入城问所交,十室才一存。

原文:

《武林》

朝代:明作者:李昱

舍舟东新桥,徒步北郭门。

人烟竟萧瑟,往事不复论。

晨炊起断垒,秋草生颓垣。

平生富丽地,转盻成荒村。

入城问所交,十室才一存。

诸生幸颇集,日夕具酒尊。

有兄在苕川,久别劳梦魂。

那知十五载,再叙骨肉恩。

吾儿渡江至,迎我归田园。

田园岂不好,况有可抱孙。

松楸兵燹馀,何以慰朝昏。

迟行复迟行,泪下声复吞。

相关文章:

发表回复