Menu Close

“得句山禽鸣”下半句是什么

“得句山禽鸣”下半句是:落笔山花堕

原文:

《皆出楼分韵得坐宇》

朝代:宋作者:陆文圭

无诗山不喜,无楼犹自可。

楼上著诗人,青山皆属我。

得句山禽鸣,落笔山花堕。

翠屏招我隐,欲往辄不果。

推窗呼与饮,醉吸云一朵。

须叟成五采,吐出惊满坐。

相关文章:

发表回复