Menu Close

《赏牡丹》第四句是什么

《赏牡丹》第四句是:东风一笑延今赏,坐看游蜂到日斜。

原文:

《赏牡丹》

朝代:明作者:林光

淑气催人醉未涯,洛阳春*又官衙。

三千里外留双眼,四十年来见此花。

惯傍疏梅移晚履,几亲幽菊酌流霞。

东风一笑延今赏,坐看游蜂到日斜。

相关文章:

发表回复