Menu Close

夏启,从继位到建国,都经历了什么?夏启建国过程介绍

启也称之为夏启、帝启,是禹的儿子,夏启也是大禹几个儿子中在治水过程中功劳最大的一个。历史上关于夏启继位,夏启建国的的艰辛过程都非常的详尽,夏朝从建国到灭亡,历经400多年,关于夏朝的记载下文有描述。

关于夏启继位,夏启建国的的艰辛过程:传说尧舜禹时期,首领继承人的选择采用举荐方式,让贤能之人来接班,史称禅让,所以有尧举舜、舜举禹的故事。禹继位后,先举荐皋陶为继承人,但皋陶早卒。禹又举荐益为继承人。禹死后,禹之子启攻益而取得天下,建立夏朝。由此开始确立了以父死子继的世袭制为核心的家天下王朝体制。

禅让制反映了氏族社会中采用举荐贤能之人作首领的传统。这一传统的破坏,代之以父死子继的王位世袭制是一种全新的制度。因此,有些学者把夏代的建国算在启的头上,称为夏启建国。

也有学者则因启是禹之子,认为传子世袭制的出现是从禹开始的,把夏王朝的建立和十四世十七王的世系都从禹开始计算。

关于夏启继位,夏启建国的的艰辛过程另一种说法:禹是夏朝的建立者。按照传统的禅让制,部落联盟本应举荐皋陶(GāoYáo)作为自己的继承人。不久,皋陶死,又推荐东夷的伯益作继承人。但禹却不给伯益实权,相反地,他把实权交给了自己的儿子启,让启的亲信也掌握许多权力。禹死后,启轻而易举地继承了禹位。最后,启把伯益杀掉。从此,王位世袭制代替了禅让制。

夏朝的建立、禅让制的废除和王位世袭制的确立,是我国古代史上的一大事件,它标志着氏族公社制已瓦解,保护私有制度和剥削阶级的国家机器已经产生。《礼记·礼运》记载:在氏族公社时期,大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦;故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜(guān)寡孤独废疾者皆有所养,男有分,女有归;货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。这就是所谓大同之世。《礼运》又描述夏朝后来的情况说:今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为己;大人世及以为礼,城郭沟池以为固,礼义以为纪。以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以和夫妇,以设制度,以立田里,以贤勇知,以功为己。故谋用是作而兵由此起。这就是所谓小康之世,亦即阶级社会。

夏朝的灭亡又是怎样的?

启之子太康继位,好游乐田猎,不理政事。东夷首领羿赶走太康,夺得王位,史称太康失国。此后,中原地区部族、封国之间战争频繁。太康弟中康之孙少康长大,联合拥护夏的势力,得以复国,史称少康中兴。少康之后的第六代孙孔甲立,好方鬼神,事淫乱。夏后氏德衰,诸侯畔之。孔甲之后,三传至桀。桀是历史上有名的暴君。《史记·夏本纪》记载:桀不务德而武伤百姓,百姓弗堪。又筑倾宫、瑶台,生活更加奢侈腐化,对人民的剥削和压迫也更加残酷,阶级矛盾日益尖锐。这时东方的商族日益强大,商族首领汤率兵伐夏,大败夏桀。桀被放逐而死。夏朝共传14世,17君。

相关文章:

发表回复