Menu Close

孔甲好龙的故事是怎么来的?孔甲好龙又是个怎样的故事?

孔甲,是夏朝的皇帝,是夏朝第十四任君主,但也有说法是第十六任。孔甲在位期间,肆意淫乱,沉湎于歌舞美酒之中,而且喜好信奉鬼神,是一位胡作非为的残暴昏君。使得各部落首领纷纷叛离,夏朝国势更加衰落,逐渐走向崩溃。不仅如此,孔甲还非常喜欢养龙,史称孔甲好龙。那么,孔甲好龙的故事是怎么来的吗?孔甲好龙又是怎么的故事?请跟小编一起来看看吧。

孔甲好龙的故事是怎么来的

孔甲好龙源于一个历史故事,在《史记·夏本纪》和《左传》中都有提及。它讲述了夏朝后期的一个国君孔甲养龙的事情。孔甲是夏王朝少康之后的第八代国君。他的父亲不降当政五十九年,是夏朝历史上在位时间最长的一位君主。 按照夏朝世袭制,孔甲本该是第六代国君,只因他生性好玩,喜好鬼神,整日东游西逛、不务正业,将所有的精力都放在了打猎和占卜上了,对王位之事漠不关心。不降也实在不放心把天下托付给他,权衡再三,决定让位给自己的弟弟扃。

姒扃死后,姒扃的儿子、孔甲的堂兄弟姒廑继位。姒廑死后,才由孔甲继位。 孔甲在位时期,因顺服天帝,天帝于是赐给他驾车的龙,黄河的各两条,汉水的各两条(《史记》作二条),各有一雌一雄。孔甲不能饲养,一时难以找寻养龙的家族豢龙氏。 当时陶唐氏已经衰落,陶唐氏的后代刘累曾经向豢龙氏学习过驯养龙,以此来事奉孔甲,能够饲养这几条龙。孔甲嘉奖刘累,赐他为御龙氏,并让他代替豕韦氏后代的封地。后来,其中一条雌龙死了,刘累偷偷地剁成肉酱献给孔甲吃,孔甲吃后觉得很美味,于是派人向刘累要龙。刘累害怕,于是迁移到鲁县(今河南鲁山)居住。

孔甲好龙又是怎么的故事?

却说帝孔甲于壬寅年即位,专好鬼神之事,不正宫庭,不务德政,天下诸侯多叛,表云片入奏,只当不知。众臣谏之不听。一日天降二龙,一雌一雄,落在朝门之外。近臣奏知,帝问于众臣曰:天降二龙,此何吉凶?左部一臣名蔡史,出班奏曰:天降二龙不升,乃祥瑞之兆。陛下出旨,有能养者,赐于养之,待其自升。帝准奏,即出旨,召有能养龙者。右班部中闪一臣名邓云,上奏曰:有刘累者,能善养之。帝曰:卿何得知?邓云曰:昔有晋叔安甚好龙,每求其嗜以饮食之,故龙多归,柔驯易制。无帝赐其姓董氏,封宗川侯。后刘累学养于董氏,臣故知其能养也。帝闻奏大悦,即遣使宣刘累入朝。刘累随召拜伏阶下,帝曰:今天降二龙不升,必要养畜待其自去,朝臣荐汝能养,故召汝至此,领去果能养否? 刘累奏曰:臣果能因其嗜而养之。帝喜,命领去养。 刘累随即出朝,分付手下之人,扛龙到家嗜养。平日亲自调和饮食。常进美味饮食于孔甲。孔甲甚喜,其赏赐甚厚。

一日,其雌龙忽死,累潜醢此龙,调和烹进。孔甲食之,其味甘美,即封累为御龙侯。遂入朝谢恩。一日,孔甲思食前味,命使再着累雌雄龙醢进。累接旨大怖,自思死者可醢,生者何敢近去杀之。只得把两句闲言支吾,使臣去了,遂连夜逃于鲁县河南鲁山。 使臣见刘累逃走,回奏孔甲,言刘累逃走外国。孔甲大怒,命武士三百人,前去养龙池捉龙,杀而醢之。武士领旨,至养龙池,放干池水。正欲下手捉龙,不知龙乃灵物,见水干涸,翻身一摇,将三百武士,皆卷入池中。霎时间,天昏地暗,大雨滂沱,龙腾云而去。三百武士,可怜死于非命。帝都亦滂沱大雨,雷电三日方息,漂去民房无数,平地水深丈余。 使臣奏三百武士,皆{死于养龙池。孔甲闻奏大惊,因而得病不起,旬日而崩。在位三十一年,寿六十岁。 孔甲死后,夏朝的气势日益衰弱,国家政治也日益混乱了。

相关文章:

发表回复