Menu Close

中华民族三大始祖之一:蚩尤介绍,蚩尤与炎帝是什么关系?

蚩尤是上古时代九黎族部落酋长,中国神话中的武战神。传说蚩尤有八只脚,三头六臂,铜头铁额,刀枪不入。善于使用刀、斧、戈作战,不死不休,勇猛无比。蚩尤所处的时代,据《史记?五帝本纪》记载,正值神农氏世衰之时。后来黄帝战胜炎帝后,在今河北涿鹿县境内,展开了与蚩尤部落的战争——涿鹿之战,蚩尤战死,东夷、九黎等部族融入了炎黄部族,形成了今天中华民族的最早主体。

蚩尤既为部落名,亦为该部落酋长与部落民之共名

蚩是贬义词。《说文解字》解释为虫也。放在今天是垢骂的言辞小爬虫之类。尤为部落名。尤又作由,意为农。杨慎《丹铅录》云:由与农通。《韩诗外传》云:东西耕曰横,南北耕曰由。《吕氏春秋?勿躬》例举管子复于桓公曰:‘垦田大邑,辟土艺粟,尽地力之利,臣不若甯p,请置以为大由’。注:大由,大农也。

《管子?省官》说:相高下,视肥瘠,观地力,明诏期,前后农夫,以时均修焉;使五谷桑麻,皆安其处,由田之事也。诏期即《礼记?月令》所谓王命布农事之日期。由田即农田,亦农官之谓也。《钱谱》神农币文农作由。尤是依传闻所记部落名称,与由为同音异字。故尤部落即由部落,亦即农部落。贬之即谓蚩尤。

中国古代对氏族及部落的名称与其酋长名称和氏族部落民名称常常不加区别地称呼,所以,蚩尤既为部落名,亦为该部落酋长与部落民之共名。

蚩尤与炎帝关系

蚩尤与炎帝有族裔的关系。《路史?蚩尤传》说:蚩尤姜姓,炎帝之裔也。

炎帝与蚩尤均由神农氏族发展而来,同属农耕部落联盟。炎帝部落为神农氏族之直系后裔,仰成于其先祖神农氏发明耒耜功绩之余烈,得以居逐耕部落联盟之首,而称炎帝。炎帝与神农氏既属于两个不同的历史阶段,故《史记?封禅书》例举封禅大典时,将神农氏与炎帝分列先后。在《史记?五帝本纪》中,关于神农氏与炎帝的记叙非常贴近,但未予指明其间的关系。《帝王世纪》说:神农氏作,是为炎帝,已经注意到二者的亲缘关系。《汉书2古今人表》及《易?系辞》疏将为帝与神农氏合称呼为炎帝神农氏。

相关文章:

发表回复