Menu Close

颛顼名字的由来 颛顼是什么意思?

颛顼号高阳,是我国远古时代部落的名字,又是部落首领的称号。作为部落首领或若干代部落首领的总和,实为功高德劭的里程碑式人物。“颛顼”名称的由来,实属千古难解的史谜。

东汉学者许慎所著《说文解字》一书,释颛为头颛颛谨貌,顼为头顼顼谨貌。中外学人大都将许说奉为圭臬,无不在头上大作文章。有的说颛顼的得名肯定与头形有关,在这个部落里存在着“变头形”的奇俗。或谓颛是指左右平均、端正的头,顼是像玉一样精密的头,颛顼就是“头脑精密优秀”的“贤者代表”。上述推测,仅仅触及到了字义的表象。东汉史学大师班固在《白虎通义》中作出了更深层次的剖析:“颛者专也,顼者正也,能专正天人之道,故曰颛顼。”是说他具有“专正天人之首”的伟大业绩。或许符合颛顼命名的本意。

颛顼部落不断发展壮大。其中一支沿古黄河北上,到达今河南濮阳、内黄一带。王应麟《通鉴地理通释》卷四引《世纪》云:“颛顼氏自穷桑徒帝丘,于周为卫。”《左传・昭公十七年》云:“卫,颛顼之虚也,故为帝丘。”杜预注:“卫,今濮阳县,昔颛顼居之,其城内有颛顼冢。”《水经・淇水注》:“淇水历广阳里,迳颛顼冢西。”《山海经・海外北经》说:“务隅之山,帝颛顼葬于阳,九嫔葬于阴。”务隅山或称鲋鱼山、附禺山、广阳山、青冢山,俗名土山,在今内黄县梁庄乡三杨庄本西硝河北岸,山上二冢并存,东为帝喾陵,西为颛顼陵。山腰有“高王庙”,因颛顼高阳氏和帝喾高辛氏“二高”而得名。

相关文章:

发表回复