Menu Close

《三至轩诗 其二》第一句是什么

《三至轩诗 其二》第一句是:严霜夏杀草,冻雨夹尘飞。

原文:

《三至轩诗 其二》

朝代:明作者:霍韬

严霜夏杀草,冻雨夹尘飞。

萤翼绕高木,黑云曳其辉。

伊肯遘时危,风云转眸违。

豺虎长羽翰,全藩无完衣。

谁抱素玉光,而不以瑕归。

丈人矢冰心,遘危以无讥。

相关文章:

发表回复