Menu Close

明英宗朱祁镇女嘉善公主简介,嘉善公主的生母是谁?

嘉善公主(?—1500年),明英宗朱祁镇女,母王惠妃。公主于明宪宗成化二年(1466年)下嫁兵部尚书王骥之孙王增。公主逝世于明孝宗弘治十二年(1500年)。

生母为明英宗嫔妃王氏,册为惠妃,王惠妃在明宪宗成化年间去世,卒年不详,谥端静安和,葬于北京西郊的妃嫔墓。

驸马王增(?—?),兵部尚书王骥孙。明宪宗成化二年(1467年),王增娶明英宗女嘉善公主为妻。公主逝世于明孝宗弘治十二年(1500年)。

相关史料

《明史 列传第九》

......

英宗八女

重庆公主,与宪宗同母。天顺五年下嫁周景。景字德彰,安阳人,好学能书。英宗爱之,闲燕游幸多从。宪宗立,命掌宗人府事。居官廉慎,诗书之外无所好。主事舅姑甚孝,衣履多手制,岁时拜谒如家人礼。景每早朝,主必亲起视饮食。主之贤,近世未有也。弘治八年,景卒。又四年,主薨,年五十四。子贤(周贤)历官都指挥佥事,有声。

嘉善公主,母王惠妃。成化二年下嫁王增,兵部尚书骥孙也。弘治十二年薨。

淳安公主,成化二年下嫁蔡震。震行醇谨。正德中,刘瑾下狱,诏廷讯。有问者,瑾辄指其人附己,廷臣无敢诘。震历声曰:我皇家至戚,应不附尔!趣狱卒考掠之,瑾乃服罪,以是知名。嘉靖中卒,赠太保,谥康僖。

崇德公主,母杨安妃。成化二年下嫁杨伟,兴济伯善(杨善)孙也。弘治二年薨。

广德公主,母万宸妃。成化八年下嫁樊凯。二十年八月薨。

宜兴公主,母魏德妃。成化九年下嫁马诚。正德九年薨。

隆庆公主,母高淑妃。成化九年下嫁游泰。十五年薨。

嘉祥公主,母妃刘氏(刘妃)。成化十三年下嫁黄镛。后六年薨。

相关文章:

发表回复