Menu Close

“又添几缕白髭须”上半句是什么

“又添几缕白髭须”上半句是:览镜自惊还自叹

原文:

《自叹》

朝代:明作者:于谦

平生糟粕数行书,潦倒真成一腐儒。

天外冥鸿何缥缈,雪中孤鹤太清癯。

聪明不及顽如旧,少壮无能老更迂。

览镜自惊还自叹,又添几缕白髭须。

相关文章:

发表回复