Menu Close

“出处士所重”下半句是什么

“出处士所重”下半句是:其微难具论

原文:

《寄题傅钦之草堂》

朝代:宋作者:秦观

河阳有洑流,经营太行根。

盛德不终晦,发为清济源。

斯堂济源上,太行正当门。

仰视浮云作,俯窥流水奔。

修竹带藩篱,百禽鸣朝暾。

相望有盘谷,李愿故居存。

主人国之老,实惟商岩孙。

班行昔供奉,亟进逆耳言。

天子色为动,群公声亦吞。

萧条冰霜际,不改白玉温。

出处士所重,其微难具论。

公勿思草堂,朝廷待公尊。

相关文章:

发表回复