Menu Close

《刘大虚喜神赞》第七句是什么

《刘大虚喜神赞》第七句是:古人云用之则为公为卿,不用则山谷一叟。

原文:

《刘大虚喜神赞》

朝代:宋作者:王庭圭

画无老幼,形全神守。

颊上三毛,端逢妙手。

少年角立,试辄不偶。

不复掉鞅,名闻谷口。

量陂千顷,才不论斗。

今踰八十,年其逮耇。

古人云用之则为公为卿,不用则山谷一叟。

相关文章:

发表回复