Menu Close

《题琅琊亭》第七句是什么

《题琅琊亭》第七句是:企彼贤哲士,千载有余情。

原文:

《题琅琊亭》

朝代:明作者:张羽

遥睇环滁秀,乃升琅琊亭。

吊古易为感,忧怀从此兴。

山川景如昔,草木递衰荣。

泠泠碧涧泻,冉冉凉飙生。

当户猿狖啼,出谷莺鸟鸣。

登临且酣笑,何用劳吾形。

企彼贤哲士,千载有余情。

相关文章:

发表回复