Menu Close

“何以度冬寒”上半句是什么

“何以度冬寒”上半句是:稔秋犹不食

原文:

《大司马桐溪钱公总制两广》

朝代:明作者:霍韬

粤峤带鲸海,万里瞻长安。

百年豢太平,氓民家安完。

迩来厄会并,言之心悽酸。

茅闾室磬悬,野聚冤骨乾。

农夫春耕牛,卖钱输县官。

弟兄饥流离,应门存丁单。

稔秋犹不食,何以度冬寒。

县官匪不仁,谁教胥饕飧。

居复罟贼巢,妻孥全更难。

桐溪借点润,全粤网民宽。

春雨枯株林,霜飞柏台端。

敝民涤百忧,而无昔年叹。

粤人见桐溪,朝阳孤凤丹。

虑惟枢轴臣,难期长盘桓。

相关文章:

发表回复