Menu Close

“自是伤春工病累,年年容易误吴船。”上一句是什么

“自是伤春工病累,年年容易误吴船。”上一句是:三峰一笑我无缘,樱笋香厨四月天。

原文:

《师郑举瓶社以四月二十七日为松禅先师作九十生辰招同人集江亭感此奉呈》

朝代:清作者:吴昌绶

秋风桂影偶婆娑,似水门庭一再过。

说罢程文问知旧,朝衣未卸泪痕多。

三峰一笑我无缘,樱笋香厨四月天。

自是伤春工病累,年年容易误吴船。

金爵觚棱往事哀,玉阳史笔亦蒿莱。

孤亭落照衔荒埂,垂白门生掩袂来。

三十华年使节遥,镜中鸾舞太无憀。

春风词事俄周甲,红泪调铅剩未消。

相关文章:

发表回复