Menu Close

《杂诗十一首并序 其四》第三句是什么

《杂诗十一首并序 其四》第三句是:玄夏苦霖潦,良苗奄离披。

原文:

《杂诗十一首并序 其四》

朝代:明作者:张羽

此邦非吾土,寄迹聊在兹。

旅食何所营,亦复假耘耔。

玄夏苦霖潦,良苗奄离披。

至今畎浍间,余波渺相围。

行恐春泽盛,耕垦失其时。

共虞斯人难,岂独念吾私。

先师有遗言,耕也有时饥。

且当竭所务,天道非我知。

相关文章:

发表回复