Menu Close

《河中游西园四首 其四》第三句是什么

《河中游西园四首 其四》第三句是:西域兵来擒伪主,东山诏下起幽人。

原文:

《河中游西园四首 其四》

朝代:元作者:耶律楚材

金鼓銮舆出陇秦,驱驰八骏又西巡。

千年际会风云异,一代规模宇宙新。

西域兵来擒伪主,东山诏下起幽人。

股肱元首明良世,高拱垂衣寿万春。

相关文章:

发表回复