Menu Close

“去去随长夜”下半句是什么

“去去随长夜”下半句是:冥冥隔九泉

原文:

《挽朱留耕十二韵》

朝代:明作者:李昱

养誉能超俗,延龄似得仙。

风生谈满座,霜染发垂肩。

锦里青山外,金城碧水边。

谁誇五牸富,正爱一狐贤。

晓句筼筜谷,春蓑䆉稏田。

躬耕疲不厌,力学老尤专。

岂谓迎申日,俄惊在已年。

蒲轮何寂寂,草带已芊芊。

惘怅蓬科地,凄凉薤露篇。

绋多亲友执,书有子孙传。

去去随长夜,冥冥隔九泉。

惟应忝邻好,回首涕潸然。

相关文章:

发表回复