Menu Close

《赠方棠陵用陶饮酒韵 其十四》第三句是什么

《赠方棠陵用陶饮酒韵 其十四》第三句是:干几其至矣,保身乃其次。

原文:

《赠方棠陵用陶饮酒韵 其十四》

朝代:明作者:霍韬

炳几尚明哲,古贤闲未至。

介石慎守贞,混混托沉醉。

干几其至矣,保身乃其次。

濂溪轻重论,识早是所贵。

行行过道州,面领此真味。

相关文章:

发表回复