Menu Close

《赠方棠陵用陶饮酒韵 其十七》作者是哪位诗人?

《赠方棠陵用陶饮酒韵 其十七》作者是:霍韬

原文:

《赠方棠陵用陶饮酒韵 其十七》

朝代:明作者:霍韬

情投各有适,感应异其风。

君子握化机,所贵立大中。

巧谲疑大智,滑稽诧圆通。

世路所以巇,入室且弯弓。

相关文章:

发表回复