Menu Close

星稀河影转,霜重月华孤。 宋代 / 张孝祥

出自宋代张孝祥的《临江仙·试问梅花何处好》

解释:星星稀疏,银河倒转,露重霜寒,月华孤凄。

赏析:此句清幽含蓄,词人写虚景,寄意收复中原,情真调高。

注释解释

藉草:以草荐地而坐。

玉扶疏:指梅枝舒展。

擫(yè):用手按捺。昭华:即玉管。古调:指笛曲《梅花落》。一本作“古怨”。

清都:指北宋都城汴梁。

相关文章:

发表回复