Menu Close

夏桀后悔不杀商汤

夏桀后悔不杀商汤

  孔甲崩,子帝皋立。帝皋崩,子帝发立。帝发崩,子帝癸立,是为桀。帝桀之时,自孔甲以来而诸侯多畔夏,桀不务德而武伤百姓,百姓弗堪。乃召汤而囚之夏台,已而释之。汤修德,诸侯皆归汤,汤遂率兵以伐夏桀。桀走鸣条,遂放而死。桀谓人曰:「吾悔不遂杀汤于夏台,使至此。」汤乃践天子位,代夏朝天下。夏之后,至周封于杞也。

相关文章:

发表回复