Menu Close

《金陵客夜》第一句是什么

《金陵客夜》第一句是:官槐夹道暮鸦鸣,匹马那堪客帝京。

原文:

《金陵客夜》

朝代:明作者:王恭

官槐夹道暮鸦鸣,匹马那堪客帝京。

红烛夜窗千里梦,青山明月异乡情。

白门寺里霜钟断,金水桥头晓漏清。

陌上相逢空借问,几人争识马周名。

相关文章:

发表回复