Menu Close

“北窗高卧薰风里,尽任他人笑我慵。”上一句是什么

“北窗高卧薰风里,尽任他人笑我慵。”上一句是:鞭策不须施犬马,庙堂良算足夔龙。

原文:

《河中春游有感五首 其四》

朝代:元作者:耶律楚材

西域渠魁运已终,天兵所指破金墉。

崇朝驲骑驰千里,一夜捷书奏九重。

鞭策不须施犬马,庙堂良算足夔龙。

北窗高卧薰风里,尽任他人笑我慵。

相关文章:

发表回复