Menu Close

《寄长安》哪个时期创作的?

《寄长安》朝代是:金

原文:

《寄长安》

朝代:金作者:杨奂

龟城旧事空悠悠,俯仰一别今几秋。

遥知清谈落麈尾,应悔□□书□头。

三川烟月四时在,两□关河千里愁。

道人活计行处是,早晚策杖来□□。

相关文章:

发表回复