Menu Close

“书空咄咄亦良苦,抵掌呜呜聊任真。”上一句是什么

“书空咄咄亦良苦,抵掌呜呜聊任真。”上一句是:乾枫枯柳澹不春,欢伯为解愁城屯。

原文:

《次韵明仲游栖云阁》

朝代:宋作者:刘子翚

溪山步步开图障,山影更随溪荡漾。

回环两县烟雨奇,一目尽奄长桥上。

乾枫枯柳澹不春,欢伯为解愁城屯。

书空咄咄亦良苦,抵掌呜呜聊任真。

山房竹阴生晚寂,客醉忘归主忘客。

沉机已寄谢安棋,逸兴何惭阮孚屐。

道人栖云乐其天,孰知为仙孰为禅。

定应风蜩足枯槁,绝胜磨蚁争回旋。

相关文章:

发表回复