Menu Close

“步屧寻花嗟我老,巡檐索笑共谁来。”上一句是什么

“步屧寻花嗟我老,巡檐索笑共谁来。”上一句是:重寻密竹檀栾外,又见疏枝摘素开。

原文:

《蜡梅寄陈相之侍郎》

朝代:宋作者:王庭圭

野寺西边雪压梅,曾陪杖履探春回。

重寻密竹檀栾外,又见疏枝摘素开。

步屧寻花嗟我老,巡檐索笑共谁来。

细看风味依然在,不是刘郎去后栽。

相关文章:

发表回复