Menu Close

“儿生坠地孤在左,妇闭车中为谁苦。”下一句是什么

“儿生坠地孤在左,妇闭车中为谁苦。”下一句是:二君雁荡游虎林,逆旋二笑论古心。

原文:

《从圣国实二茂才叙别》

朝代:宋作者:陆文圭

龙门世爱史学祖,足涉淮湘到乡鲁。

儿生坠地孤在左,妇闭车中为谁苦。

二君雁荡游虎林,逆旋二笑论古心。

地炉画灰事未竟,推窗看天雪意深。

山寒约共梅花语,江水东流予北去。

明年春风上石渠,道傍为我中望诸。

相关文章:

发表回复