Menu Close

“扁舟带晚色,小泊张家湾。”下一句是什么

“扁舟带晚色,小泊张家湾。”下一句是:寒光荡虚碧,缥渺冲瀜间。

原文:

《张家湾》

朝代:明作者:李昱

扁舟带晚色,小泊张家湾。

寒光荡虚碧,缥渺冲瀜间。

北风吹黄芦,惨戚游子颜。

区区短篷卧,十梦尝九还。

须臾桃花溪,咫尺石井山。

隔枕忽惊觉,水鸟鸣关关。

相关文章:

发表回复