Menu Close

“君能再陈治安策”下半句是什么

“君能再陈治安策”下半句是:亲丧未举宜何如

原文:

《赠彭时卿秀才》

朝代:宋作者:王庭圭

昔年待诏随公车,袖中独有平戎书。

当年肉食无上策,奇才剑客何时无。

从来谋国忌迂儒,遂令此贼稽天诛。

君能再陈治安策,亲丧未举宜何如。

休论忠孝不两立,一抔之土非难图。

莫但扣门来夜话,长缨终请羁单于。

相关文章:

发表回复