Menu Close

“吁日凤凰□□淡,梳风鹦鹉翠翎长。”下一句是什么

“吁日凤凰□□淡,梳风鹦鹉翠翎长。”下一句是:板舆慈母春行乐,綵衣□儿日献觞。

原文:

《爱萱堂为仁和陈敬赋》

朝代:宋作者:邓林

□□因筑树萱堂,万叶千花长砌傍。

吁日凤凰□□淡,梳风鹦鹉翠翎长。

板舆慈母春行乐,綵衣□儿日献觞。

为问南陔如可续,□□□和□□□。

相关文章:

发表回复