Menu Close

“歌传内侍怜苏老,兴发南楼忆庾公。”下一句是什么

“歌传内侍怜苏老,兴发南楼忆庾公。”下一句是:愁病强挑壶矢战,敢将全胜论成功。

原文:

《中秋待月饮城上次韦庵韵》

朝代:明作者:鲁铎

高城隐隐月胧胧,此夕秋光正及中。

双寺晓钟还入市,三湖新涨欲连空。

歌传内侍怜苏老,兴发南楼忆庾公。

愁病强挑壶矢战,敢将全胜论成功。

相关文章:

发表回复