Menu Close

“纶綍出中禁”下半句是什么

“纶綍出中禁”下半句是:龙光贲天涯

原文:

《哀平南为司训郭君妻》

朝代:唐作者:陈政

平南古封邑,山水天下奇。

谁知水山间,访故有馀悲。

结发事君子,燕婉及兹时。

君领平南训,妾当从所之。

嘉合谅不偶,偕老获奚疑。

讵意方盛年,世途生崄巇。

胡蓝哄豺虎,咆哮薄城池。

鸳鸯忽惊散,仓皇各东西。

孩提在中怀,呱呱益凄其。

锋刃转陵胁,死生从此辞。

白璧苟以污,虽生亦奚为。

厉声叱凶暴,溅血沾裳衣。

秋霜让凛溧,烈日同光辉。

哀哉若女英,展也烈士规。

圣朝重化理,激薄良在斯。

纶綍出中禁,龙光贲天涯。

一死安足惜,千载芳名垂。

相关文章:

发表回复