Menu Close

《寓灵峰寺感怀》第九句是什么

《寓灵峰寺感怀》第九句是:皇皇势窘急,有罅即愿投。

原文:

《寓灵峰寺感怀》

朝代:宋作者:郑刚中

遥风入林篠,淅沥生夜愁。

明月过窗牖,照此虚室幽。

念从出怀绷,志在承箕裘。

唯知业书卷,何尝识戈矛。

去年妖寇兴,尽破东南州。

烟来走官吏,火过成墟丘。

豺虎恣捕噬,鼯鼪啸朋俦。

砧俎血忠义,罝纲罗善柔。

皇皇势窘急,有罅即愿投。

挈妻负幼子,敢谓生可偷。

潜遁得幽僻,如鱼安脱钩。

妥尾定惊胆,馀魂渐能收。

今者王师来,元凶已拘囚。

巢窟有馀类,尚此稽讨搜。

参商隔弟妹,阻塞无书邮。

家在北山口,烟林里沧洲。

更此乱离后,当无一椽留。

可但一堂庐,最苦悲松楸。

使我思归梦,枕边清泪流。

嗟嗟庙堂客,为国须早谋。

积薪从下燃,谁云无后忧。

愿令弄兵者,依旧操锄耰。

勿俾太平世,虮虱生鞮鍪。

相关文章:

发表回复