Menu Close

“经济学成当大用,问君出处意何如。”上一句是什么

“经济学成当大用,问君出处意何如。”上一句是:吾伊声歇犹思索,灯火光残尚卷舒。

原文:

《壶山读书岩二首为庠友梁柱赋 其一》

朝代:宋作者:邓林

羊城僻地筑幽居,幸得壶山仅亩馀。

苔径不嫌车马迹,芸窗常对圣贤书。

吾伊声歇犹思索,灯火光残尚卷舒。

经济学成当大用,问君出处意何如。

相关文章:

发表回复