Menu Close

《送柏台张从事考绩》哪个时期创作的?

《送柏台张从事考绩》朝代是:宋

原文:

《送柏台张从事考绩》

朝代:宋作者:邓林

五夜乌啼月转廊,青衫寒透柏台霜。

三年清苦香名著,两字公廉茂绩张。

北海鹍鹏秋击浪,丹山凤鸟晓鸣阳。

河阳若问贤从事,人在金门报宠章。

相关文章:

发表回复