Menu Close

《五言古诗凡十四首 其十三》第二句是什么

《五言古诗凡十四首 其十三》第二句是:恭惟诸葛公,出处实所钦。

原文:

《五言古诗凡十四首 其十三》

朝代:明作者:李昱

三国既鼎峙,髦俊纷如林。

恭惟诸葛公,出处实所钦。

结庐南阳卧,抱膝梁父吟。

管乐虽自许,伊吕非难任。

君看三顾馀,驱驰劳寸心。

拳拳出师表,读之涕盈襟。

相关文章:

发表回复