Menu Close

“赵子如古贤”下半句是什么

“赵子如古贤”下半句是:曾不屑名彰

原文:

《赵子銮守顺庆清才有志于古书此赠之 其一》

朝代:明作者:霍韬

皎皎苍王姿,雅志跨八荒。

希迹古先民,寤寐曾不忘。

本深木自乔,玉藏山辉光。

又如春昼晴,煦风四飘扬。

古贤美恕兹,骥步局此场。

赵子如古贤,曾不屑名彰。

漏咎虽惕劬,晨昏故如常。

相关文章:

发表回复