Menu Close

“悠悠发长吟”下半句是什么

“悠悠发长吟”下半句是:命酒聊自适

原文:

《暮春书怀二首 其二》

朝代:明作者:李昱

闲居习疏懒,岁月渐成癖。

心幽远世虑,地偏少人迹。

是时春向暮,芳草萋更碧。

鸟啼檐间树,花落溪上石。

悠悠发长吟,命酒聊自适。

人生任天性,焉能为形役。

相关文章:

发表回复