Menu Close

《为迪上人赋寒倚》哪个时期创作的?

《为迪上人赋寒倚》朝代是:宋

原文:

《为迪上人赋寒倚》

朝代:宋作者:薛嵎

山僧爱修竹,种此出嚣尘。

霜雪不知苦,岁时长自春。

定回闲坐石,风过动吟身。

傥欲求归止,清虚即道真。

相关文章:

发表回复