Menu Close

“圣治周方域,儒风暨羽林。”下一句是什么

“圣治周方域,儒风暨羽林。”下一句是:一经严授业,五孝得潜心。

原文:

《羽林通孝经》

朝代:宋作者:刘攽

圣治周方域,儒风暨羽林。

一经严授业,五孝得潜心。

骑猎宸游简,严庐禁掖深。

披文知行在,即事亦官箴。

训勇宁惭晋,专门讵属参。

从兹六郡俗,不羡满籯金。

相关文章:

发表回复